O Premio Trasalba é unha distinción que a Fundación Otero Pedrayo realiza cada ano para agasallar unha persoa ou institución que se teña salientado na defensa e espallamento na lingua e a cultura galega. Estes premios comenzaron a concederse no ano 1983. Teñen carácter honorífico e van acompañados dunha placa conmemorativa, unha publicación dedicada á persoa homenaxeada e unha figura en bronce de Otero Pedrayo deseñada para o caso polo escultor Manuel Buciños. Ata o ano 2011 no canto desta figura entregábase aos galardonados un deseño especial realizado por Isaac Díaz Pardo.

1983, Xaquín Lorenzo Fernández
1984, Isidro Parga Pondal
1985, Antonio Fraguas Fraguas
1986, Valentín Paz-Andrade
1987, Ramón Martínez López
1988, Francisco Fernández del Riego
1989, Miguel Anxo Araúxo Iglesias
1990, Xosé Filgueira Valverde
1991, Lois Tobío Fernández
1992, Xaime Isla Couto
1993, Isaac Díaz Pardo
1994, Marino Dónega Rozas
1995, Francisco Xavier Río Barxa
1996, Pura Vázquez Iglesias
1997, Raimundo, García Domínguez, Borobó
1998, Ricardo García Suárez, Xohán Ledo
1999, Carlos García Martínez
2000, Xesús Alonso Montero
2001, Xosé Luís Méndez Ferrín
2002, Augusto Pérez Alberti
2003, Andrés Torres Queiruga
2004, Xosé Neira Vilas
2005, Agustín Sixto Seco
2006, Milladoiro
2007, John Rutherford
2008, Olga Gallego Domínguez (PDF, portada)
2009, Xosé Manuel Beiras (PDF, portada)
2010, Xosé Ramón Barreiro (PDF, portada)
2011, Ramón Lorenzo (PDF, portada)
2012, Antía Cal Vázquez (PDF, portada)
2013, Cristina Pato (PDF,portada)
2014, Agustín Fernández Paz
2015, Antón Pulido
2016, Camilo Nogueira
2017, Carlos Baliñas
2018, Coral da Ruada
2019, Luz Pozo Garza
2020, Manuel García Vázquez, “Buciños”
2021, Mª Victoria Carballo-Calero Ramos