Nos Estatutos da Fundación Otero Pedrayo, no capítulo correspondente aos obxecticos e fins da mesma (Título Segundo. Artigo 6.5), contémplase a creación do Centro de Estutos Oterianos

Curso "A arte da paisaxe"
O curso “A arte da paisaxe”, foi a mediados do mes de setembro de 2002, día 14.
Na foto, vese a Iago Seara e Antón Patiño e de costas, a Menchu Lamas. Menchu Lamas e Antón Patiño foron os responsables do curso.

Este instituto ten como encomenda non só promover actividades, estudos e publicacións relacionadas coa obra do Patriarca das Letras senón avivar asemade todos aqueles ámbitos, moi especialmente nas ciencias sociais ou mesmo na creación literaria, que estean no espírito da Fundación.

Creado en 2002, na actualidade está dirixido polo arquitecto Iago Seara, tamen arquitecto-conservador da casa e as dependencias da Casa Grande de Cimadevila. O catalogo de publicacións da Fundación Otero Pedrayo, moitas delas en colaboración con Editorial Galaxia, está promovido polo Centro de Estudos Oterianos.

Curso "As paisaxes a partir de Otero"
O curso “As paisaxes a partir de Otero”, tivo lugar entre o 4 e o 6 de outubro de 2002.
As persoas asistentes saíron de Ourense o sábado e percorreron parte da xeografía ourensá até chegar a Manzaneda onde pasaron a noite.
Na fotografía (comezando pola dereita) é posible ver a Iago Seara, ao profesor Río Barja e Augusto Pérez Alberti o responsable do curso. De pé, no centro, a xornalista Maribel Outeiriño.