Relación cronolóxica de títulos dispoñibles editados pola Fundación ou coeditados con outras institucións. Preséntanse agrupados en dous bloques segundo as súas características.

Publicacións

1979: Otero Pedrayo, Ramón. A historia de un neno
1983: Lorenzo, Xaquín. A nosa Señora do Viso
1984: Vidal Romaní, J.R. Isidro Parga Pondal
1985: Fraguas Fraguas, Antonio. Aportación ó cancioneiro de Cotobade
1986: Paz Andrade, Valentín. Cartafol de homenaxe a Ramón Otero Pedrayo
1987: Martínez López, Ramón. A literatura galega no exilio
1988: Fernández del Riego, Francisco. O señor da casa grande de Cimadevila
1989: Araújo, Miguel Anxo. Palabras para os amigos
1990: Filgueira Valverde, X.F. Con Otero Pedrayo
1991: Tobío Fernández, Luís. Catro ensaios sobre o conde de Gondomar
1992: Isla Couto, Xaime. Construír Galicia
1993: Díaz Pardo, Isaac. Presencias galegas nas artes dos nosos días
1994: Dónega, Marino. A memoria e os amigos
1995: Río Barxa, Francisco X. Estudios de xeografía de Galicia
1996: Vázquez, Pura. Maturidade
1996: Otero Pedrayo, Ramón. Temas Ourensáns
1997: García Domínguez, Raimundo. O Reiseñor de Trasalba
1998: Shakespeare, William. Ricardo III (tradución ao galego de Xohán Ledo)
1999: García Martínez, Carlos. De alicerces e devocións
2000: Alonso Montero, Xesús. Oteriana
2001: Méndez Ferrín, X.L. Co son honrado das antigas falas
2002: Pérez Alberti, Augusto. Teceláns. Viaxesi
2003: Torres Queiruga, Andrés. Para unha filosofía da saudade
2004: Neira Vilas, Xosé. Prosas varias
2005: F. Freixanes, Víctor; Sixto, Álvaro M.; e Soutullo, Xosé M. Memoria dos amigos. Agustín Sixto Seco 1926-2004
2005: Sixto Seco, Agustín. De porta en porta
2006: Pérez Pena, Marcos S. A Galicia de Maeloc. Milladoiro. Unha fotobiografía
2006: Sánchez Ferro, Pablo e Seoane Boedo, Xulia. Catálogo do fondo antigo da biblioteca de Ramón Otero Pedrayo
2007: Otero Pedrayo, Ramón. Cartas á nai. 1905 – 1950
2007: Otero Pedrayo, Ramón. Cartas á nai. 1951 – 1956
2007: Fundación Otero Pedrayo. Os Chaos de Amoeiro. Virxilio
2007: Villares, Ramón. Fuga e retorno de Adrián Solovio
2007: Liñeira, María e Vilavedra, Dolores. Mar por medio. John Rutherford
2008: Sánchez Ferro, Pablo e Seoane Boedo, Xulia. Catálogo de publicacions seriadas da Biblioteca da Fundación Otero Pedrayo
2008: Sánchez Ferro, Pablo. O tecido da Historia. Olga Gallego Dominguez
2008: Patterson, Craig. O devalar da idea. Otero Pedrayo e a identidade galega
2009: Otero Pedrayo, Ramón; Bonet Correa, A.; L. Cuevillas, Florentino; Losada, Amando, Allúe Andrade, J.L.; Cunqueiro, Álvaro, e Lorenzana, Salvador. Paisaxe e Cultura
2009: Fundación Otero Pedrayo. Compromiso coa terra. Xosé Manuel Beiras
2010: Fundación Otero Pedrayo Saber de Nós. Xose Ramón Barreiro Fernández
2010: Otero Pedrayo, Ramón. Poesía
2011: Fundación Otero Pedrayo. Señor das palabras Ramón Lorenzo
2012: Varios. Sementar no futuro. Antía Cal.
2012: Otero Pedrayo, Ramón. Historia dun neno

Didáctica

2011: Arias Chachero, Patricia. Trasalba, terra literaria. Unha viaxe a través da obra de Ramón Otero Pedrayo
2011: 
Arias Chachero, Patricia. Na Casa Grande de don Ramón. Actividades didácticas

Solucionario Tres contos de ultratumba

solucionario actividades contos