Portada

Ramón Otero Pedrayo
Patriarca das Letras Galegas

Premios Trasalba
A festa literaria

Abril Oteriano, Os anos mais felices de Otero en Compostela

Programa Abril Oteriano, Os anos mais felices de Otero en…

Continue Reading

Un Parladoiro de Ideas

  Libro homenaxe Carlos Valiñas.- Premio Trasalba 2017. (Un Parladoiro de…

Continue Reading

Pazo-Museo Otero Pedrayo . 32172 Trasalba . Amoeiro (Ourense). Tf./Fax 988 28 11 39. Email: fundacion.otero.pedrayo@gmail.com