Actividades

Nesta sección dase conta das actividades da Fundación ao logo do ano: charlas, visitas escolares, exposicións, novas publicacións e propostas culturais arredor de Otero Pedrayo e a casa-museo de Trasalba.

-Abril Oteriano 2018. Os anos mais felices de Otero en Compostela(Programa,)