• Premio ao mellor traballo escrito ou audiovisual realizado por estudantes da ESO: Un ordenador portátil para o gañador.
  • Premio ao mellor traballo escrito ou audiovisual realizado por estudantes de Bacharelato: Un ordenador portátil para o gañador.
  • Premio ao mellor traballo escrito ou audiovisual realizado por estudantes da ESO: Unha viaxe de estudos dunha xornada de duración, na que se abordarán contidos relacionados coa Xeración Nós. Esta viaxe inclúe a participación do grupo-aula gañador e ata tres docentes colaboradores.
  • Premio ao mellor traballo escrito ou audiovisual realizado por estudantes de Bacharelato: Unha viaxe de estudos cun formato similar ao da ESO.