Asociación de Amigos de Otero Pedrayo

Tralo pasamento de don Ramón no ano 1976, créase a Asociación de Amigos de Otero Pedrayo, con sede social na súa Casa-Museo de Cimadevila. Foi o seu primeiro presidente Xosé Luis Vázquez Sotelo, catedrático de dereito na Universidade de Barcelona, que dirixiu a Asociación ata o ano 1995.

A Asociación asume, por regulación dos seus propios Estatutos, os fins da Fundación Otero Pedrayo, e está representa na mesma polo presidente.

En 1995, o entusiasmo do Dr. Sixto Seco pola Asociación levouno a unha renovación completa da súa directiva, sendo elixido daquela como presidente Xosé Eduardo López Pereira, catedrático de latín da Universidade da Coruña. Modificáronse entón os Estatutos e constituíuse un novo equipo directivo formado por Pedro Gómez Antón (vicepresidente), Augusto Pérez Alberti (secretario), Xosé Luis Saco Cid (tesoureiro) e Enrique Bande Rodríguez e Francisco Puy Muñoz(vocais). Dous anos mais tarde, en 1997, pasou a ocupar o posto de secretario, Luis Rodríguez Ennes.

A asociación creou nesas datas o premio “Amigos de Otero Pedrayo” para estudantes de Ensino Medio, coa idea de que a figura de don Ramón non sexa esquecida polas novas xeracións, premio que estivo vixente ata o ano 2001, e mais o premio ”Artesán distinguido do Concello de Amoeiro”, que tivo tres convocatorias. Na actualidade a directiva está empeñada en darlle un novo pulo ás actividades, renovando o fin para o que foi creada.