5 de marzo de 1888: nace Ramón Otero Pedrayo

5 de marzo de 1888: nace o neno Ramón Otero Pedrayo no número 25 da ourensá rúa da Paz