3 de marzo de 1968: homenaxe pública a Ramón Otero Pedrayo na cidade de Santiago de Compostela

3 de marzo de 1968: homenaxe pública a Ramón Otero Pedrayo na cidade de Santiago de Compostela con motivo do seu 80 aniversario. Primeira misa en galego na nave central da catedral compostelá. O acto está gravado e editado nunha casete co título: Homenaxe de Galicia a Don Ramón Otero Pedrayo (1995)